גשם בחוקוק

להלן נתוני הגשם של העונה הנוכחית. מדידת המשקעים מתבצעת בכל יום (בעונת הגשמים)

כמות גשם העונה לפי חודשים (מ"מ)

גשם העונה לפי יום (מ"מ)