הריסת בית הדקל יולי 2022

בית הדקל לקראת בניית הבית של בן ונועם לוי,
עותק של DSCN0746
עותק של DSCN0746
עותק של DSCN0747
עותק של DSCN0747
עותק של DSCN0751
עותק של DSCN0751
עותק של DSCN1251
עותק של DSCN1251
עותק של DSCN8454
עותק של DSCN8454
עותק של DSCN8458
עותק של DSCN8458
עותק של DSCN8460
עותק של DSCN8460
עותק של DSCN8468 (2)
עותק של DSCN8468 (2)
עותק של DSCN8478 (2)
עותק של DSCN8478 (2)
עותק של DSCN8479 (2)
עותק של DSCN8479 (2)
עותק של DSCN8484
עותק של DSCN8484
עותק של DSCN8490 (2)
עותק של DSCN8490 (2)
עותק של DSCN8500
עותק של DSCN8500
עותק של DSCN8504
עותק של DSCN8504
עותק של DSCN8509
עותק של DSCN8509
עותק של DSCN8512 (2)
עותק של DSCN8512 (2)
עותק של DSCN8513
עותק של DSCN8513
עותק של DSCN8514
עותק של DSCN8514
עותק של DSCN8518 (2)
עותק של DSCN8518 (2)
עותק של DSCN8520 (2)
עותק של DSCN8520 (2)
עותק של DSCN8524 (2)
עותק של DSCN8524 (2)
עותק של DSCN8534 (2)
עותק של DSCN8534 (2)
עותק של DSCN8534 (3)
עותק של DSCN8534 (3)
עותק של DSCN8543 (2)
עותק של DSCN8543 (2)
עותק של DSCN8545 (2)
עותק של DSCN8545 (2)
עותק של DSCN8547 (2)
עותק של DSCN8547 (2)
עותק של DSCN0746
עותק של DSCN0746
עותק של DSCN0747
עותק של DSCN0747
עותק של DSCN0751
עותק של DSCN0751
עותק של DSCN1251
עותק של DSCN1251
עותק של DSCN8454
עותק של DSCN8454
עותק של DSCN8458
עותק של DSCN8458
עותק של DSCN8460
עותק של DSCN8460
עותק של DSCN8468 (2)
עותק של DSCN8468 (2)
עותק של DSCN8478 (2)
עותק של DSCN8478 (2)
עותק של DSCN8479 (2)
עותק של DSCN8479 (2)
עותק של DSCN8484
עותק של DSCN8484
עותק של DSCN8490 (2)
עותק של DSCN8490 (2)
עותק של DSCN8500
עותק של DSCN8500
עותק של DSCN8504
עותק של DSCN8504
עותק של DSCN8509
עותק של DSCN8509
עותק של DSCN8512 (2)
עותק של DSCN8512 (2)
עותק של DSCN8513
עותק של DSCN8513
עותק של DSCN8514
עותק של DSCN8514
עותק של DSCN8518 (2)
עותק של DSCN8518 (2)
עותק של DSCN8520 (2)
עותק של DSCN8520 (2)
עותק של DSCN8524 (2)
עותק של DSCN8524 (2)
עותק של DSCN8534 (2)
עותק של DSCN8534 (2)
עותק של DSCN8534 (3)
עותק של DSCN8534 (3)
עותק של DSCN8543 (2)
עותק של DSCN8543 (2)
עותק של DSCN8545 (2)
עותק של DSCN8545 (2)
עותק של DSCN8547 (2)
עותק של DSCN8547 (2)

תגובות

באפשרותך להגיב כאן

שם
תוכן התגובה