כך התפרנסנו

עם עליית ההיאחזות כל המחשבות היו לכיוון בטחון והגנה, והפלמ"חניקים עצמם לא הקדישו מחשבות רבות להקמת משק. אילו הגיעו מאוחר יותר.
ראשית, גילוי הקרקע - סיקול
ראשית, גילוי הקרקע - סיקול
פריקת האבנים ויצירת גל
פריקת האבנים ויצירת גל
פריקת האבנים ויצירת גל
פריקת האבנים ויצירת גל
ולאחר זמן, טרקטור גדול לסלעי הענק
ולאחר זמן, טרקטור גדול לסלעי הענק
הקמנו פלוגת עבודה במושבה מגדל
הקמנו פלוגת עבודה במושבה מגדל
ונחרש תלם ראשון באדמות המסוקלות, וכולם מתפעלים מהפלא המודרני שהגיע
ונחרש תלם ראשון באדמות המסוקלות, וכולם מתפעלים מהפלא המודרני שהגיע
וזורעים תבואה, וקוצרים וכובשים שחת וקש
וזורעים תבואה, וקוצרים וכובשים שחת וקש
מעמיסים ומובילים כנהוג אז
מעמיסים ומובילים כנהוג אז
ובלי גן ירק, כמובן אי אפשר
ובלי גן ירק, כמובן אי אפשר
והירקן הראשון הוא רוני נצר, כמובן
והירקן הראשון הוא רוני נצר, כמובן
ומגדלים בין השאר, תפוחי אדמה
ומגדלים בין השאר, תפוחי אדמה
 ומעמיסים ומשווקים במשאית שלנו
ומעמיסים ומשווקים במשאית שלנו
 וכשיש מים, רוני נצר מתקין המטרה
וכשיש מים, רוני נצר מתקין המטרה
 ומטעים – הכרם במדרון
ומטעים – הכרם במדרון
הנוטעים הותיקים: אבשלום מובחר ושלמה אייזיק
הנוטעים הותיקים: אבשלום מובחר ושלמה אייזיק
יורדים לבציר ומתפזרים בין השורות
יורדים לבציר ומתפזרים בין השורות
 וממלאים טנאים בפרי עסיסי
וממלאים טנאים בפרי עסיסי
והאורזות בסככה מכינות למשלוח:
והאורזות בסככה מכינות למשלוח:
האורזות בסככה
האורזות בסככה
 אם זיתים נטעת – בטח!
אם זיתים נטעת – בטח!
השכם בבוקר יורדים למסיק
השכם בבוקר יורדים למסיק
 ארוחת בוקר בגיוס למסיק
ארוחת בוקר בגיוס למסיק
מוסקים זיתים-מנער ועד זקן
מוסקים זיתים-מנער ועד זקן
והיו יוזמות נוספות שצלחו רק בחלקן: אגסים, תפוחים, רימונים, כרם לייצוא הקיימים רק בזכרון וקצת בתמונות
והיו יוזמות נוספות שצלחו רק בחלקן: אגסים, תפוחים, רימונים, כרם לייצוא הקיימים רק בזכרון וקצת בתמונות
מעט אגסים אכן נקטפו
מעט אגסים אכן נקטפו
וטופלו במכונת מיון מיוחדת, ובגיוסי חברים
וטופלו במכונת מיון מיוחדת, ובגיוסי חברים
הפרדס נחשב לתקוה גדולה
הפרדס נחשב לתקוה גדולה
ובמשך מספר שנים גם מילא אחר הציפיות
ובמשך מספר שנים גם מילא אחר הציפיות
עד שהגיעו בשנות ה-2000 המתאימים מכל הבחינות: מנגו אבוקדו
עד שהגיעו בשנות ה-2000 המתאימים מכל הבחינות: מנגו אבוקדו
ראשית, גילוי הקרקע - סיקול
ראשית, גילוי הקרקע - סיקול
פריקת האבנים ויצירת גל
פריקת האבנים ויצירת גל
פריקת האבנים ויצירת גל
פריקת האבנים ויצירת גל
ולאחר זמן, טרקטור גדול לסלעי הענק
ולאחר זמן, טרקטור גדול לסלעי הענק
הקמנו פלוגת עבודה במושבה מגדל
הקמנו פלוגת עבודה במושבה מגדל
ונחרש תלם ראשון באדמות המסוקלות, וכולם מתפעלים מהפלא המודרני שהגיע
ונחרש תלם ראשון באדמות המסוקלות, וכולם מתפעלים מהפלא המודרני שהגיע
וזורעים תבואה, וקוצרים וכובשים שחת וקש
וזורעים תבואה, וקוצרים וכובשים שחת וקש
מעמיסים ומובילים כנהוג אז
מעמיסים ומובילים כנהוג אז
ובלי גן ירק, כמובן אי אפשר
ובלי גן ירק, כמובן אי אפשר
והירקן הראשון הוא רוני נצר, כמובן
והירקן הראשון הוא רוני נצר, כמובן
ומגדלים בין השאר, תפוחי אדמה
ומגדלים בין השאר, תפוחי אדמה
 ומעמיסים ומשווקים במשאית שלנו
ומעמיסים ומשווקים במשאית שלנו
 וכשיש מים, רוני נצר מתקין המטרה
וכשיש מים, רוני נצר מתקין המטרה
 ומטעים – הכרם במדרון
ומטעים – הכרם במדרון
הנוטעים הותיקים: אבשלום מובחר ושלמה אייזיק
הנוטעים הותיקים: אבשלום מובחר ושלמה אייזיק
יורדים לבציר ומתפזרים בין השורות
יורדים לבציר ומתפזרים בין השורות
 וממלאים טנאים בפרי עסיסי
וממלאים טנאים בפרי עסיסי
והאורזות בסככה מכינות למשלוח:
והאורזות בסככה מכינות למשלוח:
האורזות בסככה
האורזות בסככה
 אם זיתים נטעת – בטח!
אם זיתים נטעת – בטח!
השכם בבוקר יורדים למסיק
השכם בבוקר יורדים למסיק
 ארוחת בוקר בגיוס למסיק
ארוחת בוקר בגיוס למסיק
מוסקים זיתים-מנער ועד זקן
מוסקים זיתים-מנער ועד זקן
והיו יוזמות נוספות שצלחו רק בחלקן: אגסים, תפוחים, רימונים, כרם לייצוא הקיימים רק בזכרון וקצת בתמונות
והיו יוזמות נוספות שצלחו רק בחלקן: אגסים, תפוחים, רימונים, כרם לייצוא הקיימים רק בזכרון וקצת בתמונות
מעט אגסים אכן נקטפו
מעט אגסים אכן נקטפו
וטופלו במכונת מיון מיוחדת, ובגיוסי חברים
וטופלו במכונת מיון מיוחדת, ובגיוסי חברים
הפרדס נחשב לתקוה גדולה
הפרדס נחשב לתקוה גדולה
ובמשך מספר שנים גם מילא אחר הציפיות
ובמשך מספר שנים גם מילא אחר הציפיות
עד שהגיעו בשנות ה-2000 המתאימים מכל הבחינות: מנגו אבוקדו
עד שהגיעו בשנות ה-2000 המתאימים מכל הבחינות: מנגו אבוקדו

תגובות

באפשרותך להגיב כאן

שם
תוכן התגובה